Istoric

Simbolismul constructiv este un alt domeniu în care geniul lui B.P. Hasdeu s-a manifestat după moartea Iuliei. Două temple a înălțat savantul: cavoul familiei din cimitirul Șerban-Vodă (București) și Castelul Iulia Hasdeu (Câmpina).

Despre istoria construirii și semnificația primului templu stau mărturie: cartea savantului, „Sic cogito”, articolul semnat de Ionnescu-Gion, „Un mormânt-poemă” și fragmentul din scrisoarea adresată lui Hasdeu de către arhitectul I. Socolescu, directorul revistei Analele Arhitecturei. Descrierile cavoului, făcute de Gion și Socolescu au fost cu certitudine apreciate de B.P. Hasdeu din moment ce acesta inserează pasaje în cuprinsul capitolului „Excelsior” din ” Sic cogito „. Ceea ce este în principal de remarcat la ambele descrieri este încercarea de a evidenția simbolismul constructiv prezent în arhitectură și în modalitățile de decorare a edificiului funerar.

Simbolism

Despre istoria construirii și semnificația primului templu stau mărturie: cartea savantului, „Sic cogito”, articolul semnat de Ionnescu-Gion, „Un mormânt-poemă” și fragmentul din scrisoarea adresată lui Hasdeu de către arhitectul I. Socolescu, directorul revistei „Analele arhitecturei”.

Descrierile cavoului, făcute de Gion și Socolescu au fost cu certitudine apreciate de B.P. Hasdeu din moment ce acesta inserează pasaje în cuprinsul capitolului „Excelsior” din „Sic cogito”. Ceea ce este în principal de remarcat la ambele descrieri este încercarea de a evidenția simbolismul constructiv prezent în arhitectură și în modalitățile de decorare a edificiului funerar. „Poezie și simbolism” cuprinde mormântul – templu unde „nemic nu este necugetat”.

Pentru a înțelege mesajul templului trebuie să-i descifrezi simbolurile care sunt așezate cu un anume rost. Acest tip de limbaj este universal, însă necesită efortul inițierii. Cei neinițiați, după cum scria B.P. Hasdeu în legătură cu inscripția de pe tripoduri, nu pot descifra „neștiind de unde să înceapă și privind că enigmă lucrul cel mai simplu”. Prin uzul simbolurilor pentru a îmbracă ideile, savantul demonstrează că domeniul simbolismului nu-i era străin.

După moartea lui B.P. Hasdeu

După moartea lui B.P. Hasdeu mormântul, vizitat de mii de oameni, a căzut puțin câte puțin în paragină. Astăzi, mai există tronul-bibliotecă, dar pe cotoarele cărților nu se mai poate citi nimic. Sfincsii și globul pamântesc sunt la locul lor, ca și crucea, ancora și inima. Cuvintele gravate pe frontispiciu, „Mai șezi puțin! „, s-au conservat și ele. Lipsesc din loc în loc elemente din decorația gardului împrejumuitor: porumbei, litere ale numelui „Hasdeu”. Lanțurile grele, de fier, și flăcările dainuiesc încă. Jos, în cavou, umiditatea și poate nevrednicia umană au distrus mult: bucăți de marmură spartă păstrează parțial inscripțiile de odinioară, vitraliile nu mai sunt, nici florile, nici fluturii, nici îngerii, portretele au dispărut și ele, rămânând doar stelele.

Julia nu mai poate fi vazută prin fereastra de cristal a sarcofagului, căci geamul a fost spart. Un mic sicriu cu niște oseminte într-un sac alb a fost așezat pe altarul mare, acolo unde sunt încă vizibile cuvintele săpate în marmură:

„Cu voia lui Dumnezeu S’a săvârșit acest templu spiritist întocmai după planul dat cu toate amănuntele de Julia Hasdeu Executor fiind B.P. Hasdeu După îndemnul căruia au lucrat SculpturaI Georgescu Marmura și mosaic frații Axerio Ferarie A.O. Czipser Vitraliu Ziegler și Schmidt Bronz Ph. Schweickert
MDCCCXC
Cu voia lui Dumnezeu”

Share!